BỘ BA QUÁI NHÂN (Glass)

Posted by

Bô Ba Quái Nhân (2019) 2h 9min | Drama, Sci-Fi, Thriller | 18 January 2019 (Vietnam) Summary: Security guard David Dunn uses his supernatural abilities to track Kevin Wendell Crumb, a disturbed man who has twenty-four personalities.
Countries: USALanguages: English, Spanish
DVD9

Hệ: NTSC
Tỷ lệ: 16:9
Âm thanh: Anh (5.1), Bồ Đào Nha (5.1), Tây Ban Nha (5.1), Thái (5.1)
Phụ đề: Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thái, Trung, Hàn
Thời lượng: 2:09:07
Menu: Có
Extra: Có
DOWNLOAD

[collapse]
DVD9 ViE

Hệ: NTSC
Tỷ lệ: 16:9
Âm thanh: Anh (5.1), Bồ Đào Nha (5.1), Tây Ban Nha (5.1), Thái (5.1), Việt (5.1)
Phụ đề: Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thái, Trung, Hàn, Việt
Thời lượng: 2:09:06
Menu: Có
Extra: Có
DOWNLOAD

[collapse]
DVD5

Hệ: NTSC
Tỷ lệ: 16:9
Âm thanh: Anh (5.1), Pháp (5.1), Tây Ban Nha (5.1)
Phụ đề: Anh, Pháp, Tây Ban Nha
Thời lượng: 2:08:54
Menu: Có
Extra: Có
DOWNLOAD

[collapse]
DVD5 ViE

Hệ: NTSC
Tỷ lệ: 16:9
Âm thanh: Anh (5.1), Việt (5.1)
Phụ đề: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Việt
Thời lượng: 2:08:53
Menu: Có
Extra: Có
DOWNLOAD

[collapse]
Glass 2019 ViE BluRay 2160p TrueHD 7.1 x265 10bit-CHD.mkv

General
Name: Glass 2019 ViE BluRay 2160p TrueHD 7.1 x265 10bit-CHD.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 02:09:01.611
Size: 9.272 GiB
Bitrate: 10.3 Mb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: HEVC (Main 10@L5@Main)
Resolution: 3840 x 1600 (4 527 kb/s)
Ratio: 2.40:1
Stream size: 4.08 GiB (44%)

+ Audio #0: Vietnamese / DTS (A_DTS / DTS)
Duration: 02:09:01.611
Bit rate: 1 509 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.36 GiB (15%)

+ Audio #1: English / Dolby TrueHD with Dolby Atmos (A_TRUEHD / MLP FBA 16-ch)
Duration: 02:09:01.569
Bit rate: 4 109 kb/s (VBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 3.70 GiB (40%)

+ Text #0: English
Format: PGS
Stream size: 31.6 MiB (0%)

+ Text #1: Chinese
Format: PGS
Stream size: 19.6 MiB (0%)

+ Text #2: Chinese
Format: PGS
Stream size: 21.1 MiB (0%)

+ Text #3: Chinese
Format: PGS
Stream size: 34.7 MiB (0%)

+ Text #4: Chinese
Format: PGS
Stream size: 36.2 MiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]
Glass 2019 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv

General
Name: Glass 2019 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 02:09:01.728
Size: 70.67 GiB
Bitrate: 78.4 Mb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: HEVC (Main 10@L5.1@High)
Resolution: 3840 x 2160 (65.7 Mb/s)
Ratio: 16:9
Stream size: 59.2 GiB (84%)

+ Audio #0: Vietnamese / DTS-HD Master Audio (A_DTS / DTS ES XLL)
Duration: 02:09:01.696
Bit rate: 4 820 kb/s (VBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 4.34 GiB (6%)

+ Audio #1: Vietnamese / DTS-ES Matrix (A_DTS / DTS ES)
Duration: 02:09:01.696
Bit rate: 1 509 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.36 GiB (2%)

+ Audio #2: Vietnamese / Dolby Digital (A_AC3 / AC-3)
Duration: 02:09:01.728
Bit rate: 640 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 591 MiB (1%)

+ Audio #3: English / Dolby TrueHD with Dolby Atmos (A_TRUEHD / MLP FBA 16-ch)
Duration: 02:09:01.569
Bit rate: 4 109 kb/s (VBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 3.70 GiB (5%)

+ Audio #4: English / Dolby Digital Plus (A_EAC3 / E-AC-3)
Duration: 02:09:01.600
Bit rate: 1 536 kb/s (CBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.38 GiB (2%)

+ Text #0: Vietnamese
Format: UTF-8
Stream size: 48.4 KiB (0%)

+ Text #1: English
Format: PGS
Stream size: 31.6 MiB (0%)

+ Text #2: French
Format: PGS
Stream size: 24.6 MiB (0%)

+ Text #3: Spanish
Format: PGS
Stream size: 24.7 MiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]
Glass 2019 ViE 1080p UHD BluRay DDP 7.1 HDR x265-D-Z0N3.mkv

General
Name: Glass 2019 ViE 1080p UHD BluRay DDP 7.1 HDR x265-D-Z0N3.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 02:09:01.696
Size: 11.49 GiB
Bitrate: 12.8 Mb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: HEVC (Main 10@L5@High)
Resolution: 1920 x 804 (9 960 kb/s)
Ratio: 2.40:1
Stream size: 8.98 GiB (78%)

+ Audio #0: Vietnamese / DTS-ES Matrix (A_DTS / DTS ES)
Duration: 02:09:01.696
Bit rate: 1 509 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.36 GiB (12%)

+ Audio #1: English / Dolby Digital Plus (A_EAC3 / E-AC-3)
Duration: 02:09:01.600
Bit rate: 1 280 kb/s (CBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.15 GiB (10%)

+ Text #0: Vietnamese
Format: UTF-8
Stream size: 48.4 KiB (0%)

+ Text #1: English
Format: UTF-8
Stream size: 38.7 KiB (0%)

+ Text #2: English
Format: UTF-8
Stream size: 46.6 KiB (0%)

+ Text #3: French
Format: UTF-8
Stream size: 41.6 KiB (0%)

+ Text #4: Spanish
Format: UTF-8
Stream size: 40.4 KiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]
Glass 2019 ViE 1080p UHD BluRay DDP7.1 HDR x265-Chotab.mkv

General
Name: Glass 2019 ViE 1080p UHD BluRay DDP7.1 HDR x265-Chotab.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 02:09:01.696
Size: 15.10 GiB
Bitrate: 16.8 Mb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: HEVC (Main 10@L5.1@High)
Resolution: 1920 x 802 (13.7 Mb/s)
Ratio: 2.40:1
Stream size: 12.4 GiB (82%)

+ Audio #0: Vietnamese / DTS-ES Matrix (A_DTS / DTS ES)
Duration: 02:09:01.696
Bit rate: 1 509 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.36 GiB (9%)

+ Audio #1: English / Dolby Digital Plus (A_EAC3 / E-AC-3)
Duration: 02:09:01.600
Bit rate: 1 536 kb/s (CBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.38 GiB (9%)

+ Text #0: Vietnamese
Format: UTF-8
Stream size: 48.4 KiB (0%)

+ Text #1: English
Format: UTF-8
Stream size: 38.5 KiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]
Glass.2019.ViE.1080p.10bit.BluRay.8CH.x265.HEVC-PSA.mkv

General
Name: Glass.2019.ViE.1080p.10bit.BluRay.8CH.x265.HEVC-PSA.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 02:09:01.728
Size: 2.156 GiB
Bitrate: 2 392 kb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: HEVC (Main 10@L4@Main)
Resolution: 1920 x 808 (1 477 kb/s)
Ratio: 2.40:1
Stream size: 1.33 GiB (62%)

+ Audio #0: Vietnamese / Dolby Digital (A_AC3 / AC-3)
Duration: 02:09:01.728
Bit rate: 640 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 591 MiB (27%)

+ Audio #1: English / HE-AAC (A_AAC-2 / AAC LC SBR)
Duration: 02:09:01.611
Bit rate: 273 kb/s () / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 252 MiB (11%)

+ Text #0: Vietnamese
Format: UTF-8
Stream size: 50.3 KiB (0%)

+ Text #1: English
Format: UTF-8
Stream size: 39.0 KiB (0%)

+ Text #2: English
Format: UTF-8
Stream size: 45.7 KiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]
Glass 2019 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv

General
Name: Glass 2019 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv
Size: 37.08 GiB
Duration: 02:09:01.728
Codecs Video: AVC
Format: Matroska (Version 4)
Overall bit rate: 41.1 Mb/s (VBR)
Frame rate: 23.976

Video
Format: AVC
Format profile: High@L4.1
Bit rate: 29.5 Mb/s (VBR)
Resolution: 1920 x 1080
Display aspect ratio: 16:9
Stream size: 26.6 GiB (72%)

+ Audio #0: Vietnamese / DTS-HD Master Audio
Format: A_DTS / DTS ES XLL
Duration: 02:09:01.696
Bit rate: 4 820 kb/s (VBR)
Channel(s): 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 4.34 GiB (12%)

+ Audio #1: Vietnamese / DTS-ES Matrix
Format: A_DTS / DTS ES
Duration: 02:09:01.696
Bit rate: 1 509 kb/s (CBR)
Channel(s): 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.36 GiB (4%)

+ Audio #2: Vietnamese / Dolby Digital
Format: A_AC3 / AC-3
Duration: 02:09:01.728
Bit rate: 640 kb/s (CBR)
Channel(s): 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 591 MiB (2%)

+ Audio #3: English / Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Format: A_TRUEHD / MLP FBA 16-ch
DuratioGeneral
Name: Glass 2019 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 02:09:01.728
Size: 37.08 GiB
Bitrate: 41.1 Mb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: AVC (High@L4.1)
Resolution: 1920 x 1080 (29.5 Mb/s)
Ratio: 16:9
Stream size: 26.6 GiB (72%)

+ Audio #0: Vietnamese / DTS-HD Master Audio (A_DTS / DTS ES XLL)
Duration: 02:09:01.696
Bit rate: 4 820 kb/s (VBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 4.34 GiB (12%)

+ Audio #1: Vietnamese / DTS-ES Matrix (A_DTS / DTS ES)
Duration: 02:09:01.696
Bit rate: 1 509 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.36 GiB (4%)

+ Audio #2: Vietnamese / Dolby Digital (A_AC3 / AC-3)
Duration: 02:09:01.728
Bit rate: 640 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 591 MiB (2%)

+ Audio #3: English / Dolby TrueHD with Dolby Atmos (A_TRUEHD / MLP FBA 16-ch)
Duration: 02:09:01.569
Bit rate: 4 109 kb/s (VBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 3.70 GiB (10%)

+ Audio #4: English / Dolby Digital (A_AC3 / AC-3)
Duration: 02:09:01.568
Bit rate: 448 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 413 MiB (1%)

+ Text #0: Vietnamese
Format: UTF-8
Stream size: 48.3 KiB (0%)

+ Text #1: Vietnamese
Format: PGS
Stream size: 30.9 MiB (0%)

+ Text #2: English
Format: PGS
Stream size: 31.6 MiB (0%)

+ Text #3: French
Format: PGS
Stream size: 24.6 MiB (0%)

+ Text #4: Spanish
Format: PGS
Stream size: 24.7 MiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]
Glass (2019) BD Vie Remux AVC 1080p TrueHD 7.1 Atmost (Eng) DTS-HD MA 7.1 (Vie).mkv

General
Name: Glass (2019) BD Vie Remux AVC 1080p TrueHD 7.1 Atmost (Eng) DTS-HD MA 7.1 (Vie).mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 02:09:01.696
Size: 38.74 GiB
Bitrate: 43.0 Mb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: AVC (High@L4.1)
Resolution: 1920 x 1080 (29.5 Mb/s)
Ratio: 16:9
Stream size: 26.6 GiB (69%)

+ Audio #0: English / Dolby TrueHD with Dolby Atmos (A_TRUEHD / MLP FBA 16-ch)
Duration: 02:09:01.569
Bit rate: 4 109 kb/s (VBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 3.70 GiB (10%)

+ Audio #1: Vietnamese / DTS-HD Master Audio (A_DTS / DTS XLL)
Duration: 02:09:01.675
Bit rate: 5 143 kb/s (VBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 4.63 GiB (12%)

+ Audio #2: Vietnamese / Dolby Digital (A_AC3 / AC-3)
Duration: 02:09:01.696
Bit rate: 640 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 591 MiB (1%)

+ Audio #3: Vietnamese / DTS (A_DTS / DTS)
Duration: 02:09:01.675
Bit rate: 1 509 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.36 GiB (4%)

+ Audio #4: English / Dolby Digital (A_AC3 / AC-3)
Duration: 02:09:01.568
Bit rate: 448 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 413 MiB (1%)

+ Audio #5: English / DTS (A_DTS / DTS)
Duration: 02:09:01.600
Bit rate: 1 509 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.36 GiB (4%)

+ Text #0: Vietnamese
Format: UTF-8
Stream size: 48.3 KiB (0%)

+ Text #1: Vietnamese
Format: PGS
Stream size: 30.9 MiB (0%)

+ Text #2: English
Format: PGS
Stream size: 29.5 MiB (0%)

+ Text #3: English
Format: PGS
Stream size: 37.7 MiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]
Glass 2019 ViE 1080p BluRay DDP7.1 x264-DON.mkv

General
Name: Glass 2019 ViE 1080p BluRay DDP7.1 x264-DON.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 02:09:01.696
Size: 16.97 GiB
Bitrate: 18.8 Mb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: AVC (High@L4.1)
Resolution: 1920 x 804 (15.8 Mb/s)
Ratio: 2.40:1
Stream size: 14.2 GiB (84%)

+ Audio #0: Vietnamese / DTS-ES Matrix (A_DTS / DTS ES)
Duration: 02:09:01.696
Bit rate: 1 509 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.36 GiB (8%)

+ Audio #1: English / Dolby Digital Plus (A_EAC3 / E-AC-3)
Duration: 02:09:01.600
Bit rate: 1 536 kb/s (CBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.38 GiB (8%)

+ Text #0: Vietnamese
Format: UTF-8
Stream size: 48.4 KiB (0%)

+ Text #1: English
Format: UTF-8
Stream size: 38.8 KiB (0%)

+ Text #2: English
Format: UTF-8
Stream size: 46.8 KiB (0%)

+ Text #3: Czech
Format: UTF-8
Stream size: 36.3 KiB (0%)

+ Text #4: Dutch
Format: UTF-8
Stream size: 41.3 KiB (0%)

+ Text #5: Romanian
Format: UTF-8
Stream size: 44.2 KiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]
Glass.2019.ViE.1080p.BluRay.x264-SPARKS.mkv

General
Name: Glass.2019.ViE.1080p.BluRay.x264-SPARKS.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 02:09:01.704
Size: 9.036 GiB
Bitrate: 10.0 Mb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: AVC (High@L4.1)
Resolution: 1920 x 808 (9 063 kb/s)
Ratio: 2.40:1
Stream size: 8.17 GiB (90%)

+ Audio #0: Vietnamese / MPEG Audio (A_MPEG/L3 / MPEG Audio)
Duration: 02:09:01.704
Bit rate: 320 kb/s (VBR) / 2 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 295 MiB (3%)

+ Audio #1: English / Dolby Digital (A_AC3 / AC-3)
Duration: 02:09:01.600
Bit rate: 640 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 591 MiB (6%)

DOWNLOAD

[collapse]
Glass.2019.ViE.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-CMRG.mkv

General
Name: Glass.2019.ViE.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-CMRG.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 02:09:01.792
Size: 4.508 GiB
Bitrate: 5 001 kb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: AVC (High@L4)
Resolution: 1920 x 802 (4 567 kb/s)
Ratio: 2.40:1
Stream size: 4.12 GiB (91%)

+ Audio #0: Vietnamese / HE-AACv2 (A_AAC-29 / AAC LC SBR PS)
Duration: 02:09:01.782
Bit rate: 48.0 kb/s () / 2 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 44.3 MiB (1%)

+ Audio #1: English / Dolby Digital (A_AC3 / AC-3)
Duration: 02:09:01.792
Bit rate: 384 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 354 MiB (8%)

DOWNLOAD

[collapse]
Glass 2019 ViE 720p BluRay DDP7.1 x264-LoRD.mkv

General
Name: Glass 2019 ViE 720p BluRay DDP7.1 x264-LoRD.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 02:09:01.696
Size: 9.056 GiB
Bitrate: 10.0 Mb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: AVC (High@L4.1)
Resolution: 1280 x 536 (7 000 kb/s)
Ratio: 2.40:1
Stream size: 6.31 GiB (70%)

+ Audio #0: Vietnamese / DTS-ES Matrix (A_DTS / DTS ES)
Duration: 02:09:01.696
Bit rate: 1 509 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.36 GiB (15%)

+ Audio #1: English / Dolby Digital Plus (A_EAC3 / E-AC-3)
Duration: 02:09:01.600
Bit rate: 1 536 kb/s (CBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.38 GiB (15%)

+ Text #0: Vietnamese
Format: UTF-8
Stream size: 48.4 KiB (0%)

+ Text #1: English
Format: UTF-8
Stream size: 38.6 KiB (0%)

+ Text #2: English
Format: UTF-8
Stream size: 46.6 KiB (0%)

+ Text #3: French
Format: UTF-8
Stream size: 41.4 KiB (0%)

+ Text #4: Spanish
Format: UTF-8
Stream size: 40.2 KiB (0%)

+ Text #5: Turkish
Format: UTF-8
Stream size: 39.5 KiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]
Glass 2019 ViE mHD BluRay DDP7.1 x264-HDT.mkv

General
Name: Glass 2019 ViE mHD BluRay DDP7.1 x264-HDT.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 02:09:01.728
Size: 4.306 GiB
Bitrate: 4 778 kb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: AVC (High@L4.1)
Resolution: 1280 x 536 (2 855 kb/s)
Ratio: 2.40:1
Stream size: 2.57 GiB (60%)

+ Audio #0: Vietnamese / Dolby Digital (A_AC3 / AC-3)
Duration: 02:09:01.728
Bit rate: 640 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 591 MiB (13%)

+ Audio #1: English / Dolby Digital Plus (A_EAC3 / E-AC-3)
Duration: 02:09:01.600
Bit rate: 1 280 kb/s (CBR) / 8 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1.15 GiB (27%)

+ Text #0: Vietnamese
Format: UTF-8
Stream size: 48.4 KiB (0%)

+ Text #1: English
Format: UTF-8
Stream size: 38.7 KiB (0%)

+ Text #2: English
Format: UTF-8
Stream size: 46.6 KiB (0%)

+ Text #3: French
Format: UTF-8
Stream size: 41.6 KiB (0%)

+ Text #4: Spanish
Format: UTF-8
Stream size: 40.4 KiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]

3 comments

Gửi phản hồi