TỬ ĐỊA BÁO THÙ (Galveston)

Posted by

Tu Dia Báo Thù (2018) 1h 31min | Action, Crime, Drama | 18 January 2019 (Vietnam) Summary: After escaping a set up, a dying hitman returns to his hometown of Galveston where he plans his revenge.
Countries: USALanguages: English
DVD5

Hệ: NTSC
Tỷ lệ: 16:9
Âm thanh: Anh (5.1)
Phụ đề: Anh, Tây Ban Nha
Thời lượng: 1:33:10
Menu: Có
Extra: Có
DOWNLOAD

[collapse]
DVD5 ViE

Hệ: NTSC
Tỷ lệ: 16:9
Âm thanh: Anh (5.1), Việt (5.1)
Phụ đề: Anh, Tây Ban Nha, Việt
Thời lượng: 1:33:10
Menu: Có
Extra: Có
DOWNLOAD

[collapse]
Galveston 2018 ViE 2160p HDR UHD BluRay DTS-HD MA 5.1 x265 10bit-HDS.mkv

General
Name: Galveston 2018 ViE 2160p HDR UHD BluRay DTS-HD MA 5.1 x265 10bit-HDS.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 01:33:16.770
Size: 13.21 GiB
Bitrate: 20.3 Mb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: HEVC (Main 10@L5.1@High)
Resolution: 3840 x 1604 (12.8 Mb/s)
Ratio: 2.40:1
Stream size: 8.33 GiB (63%)

+ Audio #0: Vietnamese / DTS-HD Master Audio (A_DTS / DTS XLL)
Duration: 01:33:15.830
Bit rate: 3 655 kb/s (VBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 2.38 GiB (18%)

+ Audio #1: English / DTS-HD Master Audio (A_DTS / DTS XLL)
Duration: 01:33:15.638
Bit rate: 3 773 kb/s (VBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 2.46 GiB (19%)

+ Text #0: Vietnamese
Format: UTF-8
Stream size: 28.8 KiB (0%)

+ Text #1: English
Format: UTF-8
Stream size: 25.3 KiB (0%)

+ Text #2: English
Format: UTF-8
Stream size: 30.5 KiB (0%)

+ Text #3: English
Format: PGS
Stream size: 14.5 MiB (0%)

+ Text #4: Chinese
Format: PGS
Stream size: 11.9 MiB (0%)

+ Text #5: Chinese
Format: PGS
Stream size: 12.5 MiB (0%)

+ Text #6: Chinese
Format: PGS
Stream size: 18.8 MiB (0%)

+ Text #7: Chinese
Format: PGS
Stream size: 19.3 MiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]
Galveston 2018 ViE BluRay 1080p DTS x265 10bit-CHD.mkv

General
Name: Galveston 2018 ViE BluRay 1080p DTS x265 10bit-CHD.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 01:33:16.770
Size: 4.823 GiB
Bitrate: 7 402 kb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: HEVC (Main 10@L4@Main)
Resolution: 1920 x 804 (4 311 kb/s)
Ratio: 2.40:1
Stream size: 2.81 GiB (58%)

+ Audio #0: Vietnamese / DTS (A_DTS / DTS)
Duration: 01:33:15.808
Bit rate: 1 510 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1 007 MiB (20%)

+ Audio #1: English / DTS (A_DTS / DTS)
Duration: 01:33:15.798
Bit rate: 1 509 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1 007 MiB (20%)

+ Text #0: Vietnamese
Format: UTF-8
Stream size: 28.8 KiB (0%)

+ Text #1: English
Format: UTF-8
Stream size: 25.3 KiB (0%)

+ Text #2: English
Format: UTF-8
Stream size: 30.5 KiB (0%)

+ Text #3: English
Format: PGS
Stream size: 14.5 MiB (0%)

+ Text #4: Chinese
Format: PGS
Stream size: 26.9 MiB (1%)

+ Text #5: Chinese
Format: PGS
Stream size: 17.6 MiB (0%)

+ Text #6: Chinese
Format: PGS
Stream size: 27.5 MiB (1%)

+ Text #7: Chinese
Format: PGS
Stream size: 18.2 MiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]
Galveston 2018 ViE BluRay 1080p DTS x264-CHD.mkv

General
Name: Galveston 2018 ViE BluRay 1080p DTS x264-CHD.mkv
Format: Matroska (Version 4)
Duration: 01:33:16.770
Size: 7.728 GiB
Bitrate: 11.9 Mb/s
Frame rate: 23.976

Video
Format: AVC (High@L4.1)
Resolution: 1920 x 804 (8 771 kb/s)
Ratio: 2.40:1
Stream size: 5.71 GiB (74%)

+ Audio #0: Vietnamese / DTS (A_DTS / DTS)
Duration: 01:33:15.808
Bit rate: 1 510 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1 007 MiB (13%)

+ Audio #1: English / DTS (A_DTS / DTS)
Duration: 01:33:15.798
Bit rate: 1 509 kb/s (CBR) / 6 channels
Sampling rate: 48.0 kHz
Stream size: 1 007 MiB (13%)

+ Text #0: Vietnamese
Format: UTF-8
Stream size: 28.8 KiB (0%)

+ Text #1: English
Format: UTF-8
Stream size: 25.3 KiB (0%)

+ Text #2: English
Format: UTF-8
Stream size: 30.5 KiB (0%)

+ Text #3: English
Format: PGS
Stream size: 14.5 MiB (0%)

+ Text #4: Chinese
Format: PGS
Stream size: 26.9 MiB (0%)

+ Text #5: Chinese
Format: PGS
Stream size: 17.6 MiB (0%)

+ Text #6: Chinese
Format: PGS
Stream size: 27.5 MiB (0%)

+ Text #7: Chinese
Format: PGS
Stream size: 18.2 MiB (0%)

DOWNLOAD

[collapse]

Gửi phản hồi